Warunkiem zapłodnienia komórki jajowej w narządach rozrodczych kobiety jest połączenie jej z plemnikiem. Tylko prawidłowo zbudowany, dojrzały plemnik może wniknąć do wnętrza komórki i ją zapłodnić, bowiem tylko prawidłowe plemniki mają na swojej powierzchni receptor dla kwasu hialuronowego, który jest składnikiem osłonki przejrzystej komórki jajowej

Dzięki temu plemniki rozpoznają gametę żeńską, a jeden z nich może przeniknąć przez osłonkę i ją zapłodnić. Można powiedzieć, że kwas hialuronowy działa jak drogowskaz do komórki jajowej.

Podczas wykonywania testu sprawdza się, jaki procent plemników ze świeżej próbki nasienia łączy się z kwasem hialuronowym. Zdolność ta pozwala odróżnić je od plemników nieprawidłowych. Czasem jest to jedyny sposób aby ocenić potencjał płodnościowy plemników.

Wskazania do przeprowadzenia testu HBA:

Wskazanie do badania HBA występuje w przypadku:

rozszerzonego badania nasienia, którego wyniki są w normie lub wykazują nieznaczne odchylenia od normy,

konieczności przeprowadzenia uzupełniającej diagnostyki zaburzeń płodności u mężczyzny,

występowania poronień nawracających,

niepłodności o nieznanej przyczynie (niepłodność idiopatyczna).