Naturalne krople do oczu (na 5 dni)

40,00 

W tym samym dniu

Opis

Żyjemy w czasach, w których nasze oczy nieustannie są narażone na działanie szkodliwych czynników, takich jak klimatyzacja, ekrany komputerów i telefonów czy suchego powietrza. W związku z tym wielu pacjentów doświadcza dyskomfortu suchego oka, odczucia piasku pod powiekami czy ich zaczerwienienia i szczypania. W takich wypadkach lekarze zalecają nawilżanie śluzówki oka za pomocą kropli.

Laboratorium OlimpiaMED w Łodzi wprowadziło innowacyjną usługę produkcji tzw. sztucznych łez przygotowanych z surowicy pacjenta.

Krople przygotowywane są w całkowicie jałowych warunkach z krwi pobranej od osoby, dla której są one przeznaczone. Krew pobierana jest na skrzep, a następnie poddawana preparatyce, polegającej na wykrzepianiu i wirowaniu w odpowiednich warunkach.

Dzięki temu pacjent otrzymuje bezpieczny lek, nie uczulający go, SPERSONALIZOWNY- jest to bowiem jego własna tkanka.

Używanie sztucznych łez

Uzyskana surowica pozbawiona jest elementów morfotycznych krwi, fibrynogenu i czynników krzepnięcia. Podobnie jak łzy jest złożoną substancją, składającą się z 91% wody, 8% białek (albuminy i globulin) oraz w ok. 2% elektrolitów i hormonów; zawiera również rozpuszczalne produkty przemiany fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi. Z pobranej krwi uzyskujemy jałową surowicę, którą rozlewamy do jednodawkowych o pojemności 1 ml. Tak przygotowany preparat należy niezwłocznie po odbiorze zamrozić. Tak przygotowaną ampułkę rozmraża się przed użyciem. Nie należy stosować jednorazowej ampułki wielokrotnie.

Zalety sztucznych łez

Sztuczne łzy:

  • nie zawierają konserwantów ani żadnych dodatkowych substancji;
  • nie uczulają;
  • zawierają liczne czynniki wzrostu, immunoglobuliny i witaminy w stężeniach podobnych lub większych niż we łzach;
  • dzięki konsystencji (lepkość) oraz składowi zapewniają skuteczne, długotrwałe nawilżenie gałki ocznej;
  • mają korzystny wpływ na nabłonek i wywierają działanie lecznicze w przypadkach niegojących się uszkodzeń nabłonka rogówki i spojówki;
  • przywracają naturalną warstwę łez.