ZONULINA

Zonulina jest białkiem uznawanym za fizjologiczny marker integralności ścisłych połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego, czyli enterocytami.

Bierze udział w tworzeniu tych połączeń, w regulacji przepuszczalności śluzówki jelit, tolerancji i odpowiedzi immunologicznej.

Wysoki poziom zonuliny może przyczyniać się do zaburzonego funkcjonowania bariery jelitowej i jej rozszczelnienia (tzw. zespołu jelita przesiąkliwego lub zespołu cieknącego jelita),co z kolei skutkuje przenikaniem do krwi zbyt dużych i zdolnych do wywoływania odpowiedzi immunologicznej cząsteczek białek pokarmowych, toksyn, antygenów bakteryjnych itp. Prowadzi to do nadmiernej aktywności układu odpornościowego.

Poziom zonuliny może być badany zarówno z krwi,

jak i kału.

 Badanie może być pomocne:

  • dla osób chcących ocenić funkcjonowanie bariery jelitowej (nabłonka jelitowego)
  • stan zapalny w jelitach
  • dla chorych na choroby autoimmunologiczne.

KALPROTEKTYNA

Kalprotektyna w kale to tzw. „białko ostrej fazy”, czyli takie białko, którego stężenie wzrasta wraz z rozwijającym się procesem zapalnym – im bardziej zaawansowany stan zapalny, tym wyższe stężenie tego białka.

Kalprotektyna jest bardzo czułym

i swoistym markerem stanów zapalnych.

U osób zdrowych białko to występuje w śladowych ilościach. Należy jednak pamiętać, że nie jest ona markerem specyficznym tylko dla nieswoistych zapaleń jelit.

Jej stężenie wzrasta także w :

  • nowotworach jelita grubego,
  • aktywnych schorzeniach reumatycznych,
  • ostrym zapaleniu trzustki,
  • marskości wątroby,
  • zapaleniu płuc,
  • po znacznym wysiłku
  • w trakcie przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Z kolei po intensywnym leczeniu hormonami kory nadnerczy jej stężenie obniża się.

Kto powinien wykonać badanie:

– osoby mające problemy jelitowe -biegunki i / lub zaparcia, bóle brzucha  – zwłaszcza jeśli trudno znaleźć przyczynę, albo pomimo zażywania zwyczajowo stosowanych w takich sytuacjach leków objawy nie mijają lub nawracają

-osoby chorujące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego- Crohna, które odczuwają nasilone dolegliwości

W celu wykrycia stanu zapalnego wystarczy badanie jakościowe, natomiast w monitorowaniu wykrytego już stanu zapalnego pomoce okazuje się wykonanie badania ilościowego.

Kalprotektyna a zonulina

Różnica między kalprotektyną a zonuliną polega na tym, że zoulina dostarcza nam informacji o szczelności bariery jelita cienkiego, natomiast kalprotektyna o poziomie stanu zapalnego w jelitach.

Alfa-1-antytrypsyna w kale

Alfa-1-antytrypsyna, inhibitor proteazy, jest wytwarzana w wątrobie i w niewielkim zakresie również w błonie śluzowej jelita.  

Uznawana za marker świadczący o zwiększonej przepuszczalności śluzówki jelit oraz marker stanu zapalnego jelit. 

Kiedy wykonać badanie:

– w diagnostyce zespołów utraty białka 

– w diagnostyce stanów zapalnych błony śluzowej jelita

– w diagnostyce zwiększonej przepuszczalności śluzówki jelita.

CEA – antygen karcynoembrionalny

Marker nowotworowy CEA to antygen rakowo – płodowy. Jego oznaczenie jest pomocne w diagnozowaniu niektórych chorób nowotworowych, ocenie skuteczności podjętego leczenia oraz przy podejrzeniu wznowy choroby lub przerzutów.

Badanie stężenia CEA wykonuje się w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej – przede wszystkim jelita grubego i odbytnicy

. Jego stężenie również może wzrosnąć w raku trzustki, wątroby, jelit, tarczycy oraz płuc, ale nie jest to jednak częste.